क्लेमेन्ट टाउन हाट का शिलान्यास

क्लेमेन्ट टाउन हाट का शिलान्यास ब्रिगेडियर सुभाष पँवार (एस. एम.) अध्यक्ष छावनी परिषद
के कर कमलों द्वारा दिनाँक ०१ जुलाई २०२० को संपन्न हुआ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *